Phần mềm

1. Phần mềm xem camera dahua trên máy tính:  General_SmartPSS_International_IS_V2.00.1.T.20170110 (Co TIENG VIET)

                                                                              SmartPSS_chneng_win32_is_v2.02.2.r.180622 (Mới Nhất)

2. Phần mềm xem camera dahua trên máy MAC: SmartPSS_eng_MAC_is_v2.00.0.r.20170120_codesign

3. Phần mềm kiểm tra ổ cứng: Disk_Calculator_Eng_V3.01_.0_.R_.20160606

4. Phần mềm kiểm tra băng thông: Bandwidth Calculator(V1.0.0.3) 

5. Phần mềm hỗ trợ cấu hình tìm kiếm IP: ConfigTool_Eng_V3.20.0.R.150731

                                                                    ConfigTool_chneng_v4.05.0.r.20161214

 

0985.26.4858